OM Chanting/OM Skandēšana

OM Chanting / OM Skandēšana ir sena grupā veicama garīga prakse, kuru mūsdienu cilvēcei sniedz Šrī Svami Višvananda un Mahavatārs Babadži. Tā ir meditatīva Visuma radīšanas skaņas OM dziedāšana, kas dziedina un līdzsvaro visos līmeņos – fiziskajā un smalkajos plānos. OM Chanting ir lielisks veids, kā kalpot visai cilvēcei un pasaulei kopumā, jo šīs prakses laikā tiek transformētas visas negatīvās enerģijas un vibrācijas, kas atrodas mūsu tuvumā, un mēs varam arī šo dziedinošo mīlestības un pilnības vibrāciju ar savu domu spēku nosūtīt visiem un visam,kam vien vēlamies un kam tas ir nepieciešams. Jebkura spriedze, sāpes vai slimība norāda uz negatīvas (zemas frekvences) vibrācijas klātbūtni cilvēkā vai apkārtējā vidē. Sevis noskaņošana OM vibrācijā atbrīvo un transformē zemās vibrācijas – tā tiek saukta par dziedināšanu. Īpašais dalībnieku izvietojums OM Chanting laikā, sertificēta OMC organizatora dalība, OMC vadīšanas vadlīniju ievērošana, kā arī apgaismotu Skolotāju svētība pastiprina OM efektu, palīdz un aizsargā dziedināšanas procesā. OM Chanting enerģija dziedina katru tās dalībnieku, un šo enerģiju var veltīt arī kādai konkrētai situācijai vai cilvēkam, kurš nepiedalās meditācijā. OM Chanting palīdz atrisināt dažādus sarežģītus jautājumus un problēmsituācijas, par kurām iespējams domās palūgt OM Chanting laikā.

OM Chanting dziedina visas dzīvās būtnes, planētu, apkārtējo vidi un labvēlīgi ietekmē cilvēku visos līmeņos – fiziskajā, emocionālajā, mentālajā un garīgajā:

  • attīra un transformē negatīvu enerģiju pozitīvā;
  • nomierina prātu un emocijas, radot līdzsvara un miera stāvokli;
  • atbrīvo no bailēm;
  • palīdz atbrīvoties no stresa, bezmiega;
  • sniedz atbalstu atveseļošanās laikā;
  • aktivizē pašdziedināšanās potenciālu;
  • vairo mīlestību;
  • palīdz sazemēties;
  • sniedz attālinātu atbalstu citiem;
  • paaugstina apkārtējās vides un planētas vibrācijas un apziņu.

Pašreiz pasaulē ir vairāk kā 1000 vietu, kurās notiek OM Chanting.

Lai piedalītos OMC nav nepieciešama nekāda iepriekšēja sagatavotība vai iemaņas.

Aicinām pievienoties kopīgai meditatīvai skaņas OM dziedāšanai, lai saplūstu vienotā Visuma vibrācijā un smeltos mieru un dzīvības enerģiju no Visuma pārpilnības avota!

Par OM Chanting norises laiku lūdzu sekojiet sadaļā Kalendārs.

Dalības maksa: Ziedojums sākot no 2 EUR.