Dzīves virzības un veselības Studija “ANAELA”

Savas durvis ir vērusi Dzīves virzības un veselības Studija “ANAELA”. Studijas nosaukums radās pateicoties Kosmoenerģētiskajam kanālam Anaela. Tas ir visskaistākais un labākais no visiem Kosmoenerģētikas kanāliem, tas ir mīlestības kanāls. Cilvēkā aktivizē tādas īpašības, kā līdzjūtību, līdzcietību un beznosacījuma mīlestību, citiem vārdiem sakot, veido cilvēkā visu to, uz ko savā laikā aicināja Jēzus Kristus. Šis kanāls caur patiesām zināšanām veido pareizu apkārtējās pasaules un cilvēku sapratni un izpratni. Tikai atklājoties cilvēkā pareizai izpratnei var veidoties līdzjūtība un līdzcietība pret apkārtējo pasauli un cilvēkiem.

Mūsu studijā meditēsim, Ommosim, seansosim, tējosim, grāmatas lasīsim, par garīgām tēmām diskutēsim un visu ko citu darīsim, kas nepieciešams dzīves virzībai un veselībai.

Visi mīļi gaidīti mūsu studijā!

b18c28c393cfa3180a2b0e37b17a313e